Ustawianie zmiennych środowiskowych klienta poprzez SSH

Zmienne środowiskowe są to wartości przechowywane i zarządzane przez powłokę systemową. Służą do przechowywania wartości tych parametrów, które są najczęściej używane, dzięki czemu unika się wielokrotnego ich wpisywania. Istnieją w UniCloud domyślne zmienne, które mogą by używane w serwerach aplikacji…

Czytaj więcej

Serwer Minecraft – prosta instalacja

Zaprezentujemy dziś, jak uruchomić własny serwer Minecraft w chmurze UniCloud. Prezentowaliśmy już rozwiązanie oparte o VPS, tym razem użyjemy kontenera docker, aby osiągnąć podobny cel. Technologia, jaką udostępniamy, wciąż się rozwija i nadszedł już czas na przedstawienie bardziej nowoczesnego rozwiązania….

Czytaj więcej

Aktualizacja UniCloud – 08.09.2016 – zakończona

W godzinach wieczornych 08.09.2016 przeprowadzona została aktualizacja platformy UniCloud.  Wśród nowych funkcji platformy pojawiły się m.in.: nowy rodzaj kontenerów dedykowanych do składowania danych ulepszenia i rozszerzenia funkcjonalności docker, poprawione zostały komunikaty generowane w kontenerach docker rozszerzona funkcjonalność managera konfiguracji, który…

Czytaj więcej

Przechowywanie i współdzielenie danych przez kontenery

Aktualizacja chmury UniCloud wprawadza nowy rodzaj kontenerów dedykowanych do przechowywania danych. Ich funkcjonalność rozwiązuje problem powielania zawartości między kilkoma węzłami świadczącymi te same usługi. Ponadto znacząco upraszcza skalowanie poziome aplikacji a także pozwala na łatwiejsze budowanie bardziej złożonych topologii. Aktualnie…

Czytaj więcej

5 sposobów gromadzenia danych w kontenerach

Wprowadzenie nowego rodzaju kontenera, typu Data Storage, pozwala na ulepszenie struktury systemu plików dla projektów tworzonych w UniCloud. Dzięki temu wzrasta niezawodność i możliwość dopasowania konfiguracji do skomplikowanych projektów. Poniżej przedstawiamy rodzaje pamięci dostępne w UniCloud do składowania danych: lokalny…

Czytaj więcej

Aktualizacja UniCloud – więcej mocy w tej samej cenie

W ostatnim czasie zwiększyliśmy moc procesora (CPU) w ramach 1 cloudleta. Cloudlet to podstawowa jednostka rozliczeniowa na platformie, której do tej pory odpowiadało 128MB RAM oraz 200 MHz procesora. Dwukrotne zwiększenie mocy procesora nie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla…

Czytaj więcej

Aktualizacja UniCloud – 09.06.2016 – zakończona

Wieczorem 09.06.2016 przeprowadzona została aktualizacja platformy UniCloud.  Wśród nowych funkcji platformy pojawiły się m.in.: wsparcie dla PHP 7 (ver 7.0.3) aktualizacja OpenSSL aktualizacja silnika Node.js aktualizacja niskopoziomowego sterownika MongoDB do PHP ulepszenia dockera ( wsparcie wersji 1.10, przyspieszenie tworzenia kontenerów…

Czytaj więcej

Kontenery Docker® – definiowanie dodatkowych wolumenów

Dostęp do definiowania wolumenów kontenera Docker można uzyskać na dwa sposoby: przez okno zmiany topologii środowiska, przycisk Wolumeny lub bezpośrednio przez panel UniCloud, przycisk Opcje dodatkowe, pozycja Wolumeny Domyślnie w oknie konfiguracji pokazywane są wolumeny predefiniowane (czyli takie, które są…

Czytaj więcej

UniCloud vs. Amazon – porównanie platform chmurowych

UniCloud to platforma chmurowa w modelu PaaS (Platform as a Service) bardzo często porównywana do platformy chmurowej firmy Amazon (Amazon Elastic Compute Cloud, w skrócie: Emazon EC2). Obie platformy mają wiele wspólnego: są dedykowane do obsługi chmury obliczeniowej (z ang….

Czytaj więcej

Kontenery Docker – narzędzia konfiguracji

Panel UniCloud pozwala na zmianę najczęściej używanych ustawień kontenerów Docker, bez konieczności dostępu do nich po SSH. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu okna konfiguracji Dockera z oknem zmiany topologii kontenerów UniCloud. Dostęp do wskazanej funkcji można uzyskać na dwa sposoby:…

Czytaj więcej