Dostęp do definiowania wolumenów kontenera Docker można uzyskać na dwa sposoby:

  • przez okno zmiany topologii środowiska, przycisk Wolumeny

2016-03-11 13_51_34-Panel administracyjny UniCloud

  • lub bezpośrednio przez panel UniCloud, przycisk Opcje dodatkowe, pozycja Wolumeny

2016-03-11 13_52_37-Panel administracyjny UniCloud

Domyślnie w oknie konfiguracji pokazywane są wolumeny predefiniowane (czyli takie, które są zdefiniowane w szablonie kontenera i tworzone wraz z nim).

Uwaga: wolumenów predefiniowanych nie można usunąć (przycisk Skasuj jest dla nich nieaktywny).

2016-03-11 13_53_44-Panel administracyjny UniCloud2

Aby dodać własny wolumen, należy wybrać przycisk Dodaj.

2016-03-11 13_54_00-Panel administracyjny UniCloud2

Następnie należy wpisać ścieżkę do folderu, w którym ma zostać utworzony wolumen i wybrać przycisk Zapisz.

2016-03-11 13_54_29-Panel administracyjny UniCloud

Utworzony wolumen pojawia się na liście wolumenów kontenera.

2016-03-11 13_56_13-Panel administracyjny UniCloud

Utworzony wolumen jest od razu dostępny w strukturze systemu plików.

Po wybraniu dla kontenera Docker przycisku Konfiguruj uzyskujemy dostęp do systemu plików z wolumenem widocznym jako folder.

2016-03-11 13_57_13-Panel administracyjny UniCloud

2016-03-11 13_57_46-Panel administracyjny UniCloud

Jeżeli wolumen nie jest wykorzystywany, można go usunąć. W tym celu należy zaznaczyć ścieżkę folderów, w której utworzyliśmy wolumen, a następnie kliknąć przycisk Skasuj.

2016-03-11 13_56_28-Panel administracyjny UniCloud

Otagowano: