Wbudowana wyszukiwarka

Wyszukiwarka w panelu usługi Unicloud pozwala szybko zlokalizować kontenery i węzły oraz uruchomione środowiska. Dodatkową funkcjonalnością jest połączenie z katalogiem aplikacji, dzięki czemu z poziomu wyszukiwarki można uruchamiać instalację dowolnej aplikacji. Mechanizm wyszukiwania pozwala korzystać z następujących rozwiązań: znaki specjalne dla…

Czytaj więcej

Dostęp FTP do kontenera typu storage

Dla ułatwienia zarządzania danymi, warstwa pamięci masowej została rozszerzona o obsługę FTP/FTPS również dla kontenerów typu storage. Uruchamiając dodatek, uzyskujemy wygodny dostęp do zawartości węzła przy użyciu dowolnej, preferowanej aplikacji klienckiej, np. FileZilla. Po utworzeniu środowiska zawierającego węzeł typu storage,…

Czytaj więcej

Certyfikat SSL użytkownika

Certyfikat SSL użytkownika Certyfikaty SSL zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dla nazw domen. Dzięki UniCloud hosting aplikacji wymagających obsługi certyfikatów SSL staje się dość łatwe. Oprócz obsługi certyfikatów SSL UniCLoud, nasza platforma zapewnia możliwość wykorzystania własnych, niestandardowych certyfikatów SSL. Certyfikat SSL użytkownika może…

Czytaj więcej

Certyfikat SSL UniCloud

UniCloud wildcard SSL jest jednym z rozwiązań pozwalających na zabezpieczenie adresu URL witryny. Certyfikat SSL UniCloud oferuje: wygodne zarządzanie (obsługa wbudowana w panel UniCloud) szybką weryfikację na poziomie domeny (pieczęć bezpieczeństwa wydana w tak krótkim czasie, jak tylko jest to…

Czytaj więcej

Secure Sockets Layer (SSL) w UniCloud

Secure Sockets Layer (SSL) jest standardowym protokołem bezpieczeństwa, służącym do zapewnienia bezpiecznej transmisji szyfrowanego strumienia danych pomiędzy przeglądarką, a serwerem WWW. Technologia zapewnia prywatność i integralność danych przekazywanych między nimi, zabezpiecza przed przechwyceniem przez osoby postronne. Technologia znajduje zastosowanie przede wszystkim przy przesyłaniu…

Czytaj więcej

Połączenie z zewnętrznym serwerem NFS

UniCloud umożliwa użycie kontenera pamięci masowej (typu Data Storage) nie tylko lokalnie, ale również we współpracy z zewnętrznymi zasobami dyskowymi dostępnymi poprzez Internet. Połączenie z zewnętrznym serwerem NFS możliwe jest w obie strony: jako zamontowanie zewnętrznych zasobów serwera NFS, jak…

Czytaj więcej

Połączenia z kontenerami Docker w chmurze UniCloud

Integracja kontenerów Docker z chmurą UniCloud jest jedną z najważniejszych i najbardziej pożądanych usług, oferowanych przez tę platformę. Połączenie przenośności kontenerów Docker z elastycznym zarządzaniem UniCloud jest dużą zaletą dla programistów i pozwala na bezproblemowe hostowanie i utrzymywanie wszystkich typów…

Czytaj więcej

Przechowywanie i współdzielenie danych przez kontenery

Aktualizacja chmury UniCloud wprawadza nowy rodzaj kontenerów dedykowanych do przechowywania danych. Ich funkcjonalność rozwiązuje problem powielania zawartości między kilkoma węzłami świadczącymi te same usługi. Ponadto znacząco upraszcza skalowanie poziome aplikacji a także pozwala na łatwiejsze budowanie bardziej złożonych topologii. Aktualnie…

Czytaj więcej

5 sposobów gromadzenia danych w kontenerach

Wprowadzenie nowego rodzaju kontenera, typu Data Storage, pozwala na ulepszenie struktury systemu plików dla projektów tworzonych w UniCloud. Dzięki temu wzrasta niezawodność i możliwość dopasowania konfiguracji do skomplikowanych projektów. Poniżej przedstawiamy rodzaje pamięci dostępne w UniCloud do składowania danych: lokalny…

Czytaj więcej

Kontenery Docker® – definiowanie dodatkowych wolumenów

Dostęp do definiowania wolumenów kontenera Docker można uzyskać na dwa sposoby: przez okno zmiany topologii środowiska, przycisk Wolumeny lub bezpośrednio przez panel UniCloud, przycisk Opcje dodatkowe, pozycja Wolumeny Domyślnie w oknie konfiguracji pokazywane są wolumeny predefiniowane (czyli takie, które są…

Czytaj więcej