Dostęp do SSH

SSH jest protokołem sieciowym pozwalającym na bezpieczne połączenie do zdalnej konsoli/kontenera i wykonanie potrzebnych komend. Połączenie między klientem, a serwerem SSH jest zaszyfrowane, dzięki czemu wykonywanie komend jest bezpieczne. Do autoryzacji użytkownika używany jest podpis elektroniczny (certyfikat) oraz hasło. Do…

Czytaj więcej