Kontenery Docker – narzędzia konfiguracji

Panel UniCloud pozwala na zmianę najczęściej używanych ustawień kontenerów Docker, bez konieczności dostępu do nich po SSH. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu okna konfiguracji Dockera z oknem zmiany topologii kontenerów UniCloud. Dostęp do wskazanej funkcji można uzyskać na dwa sposoby:…

Czytaj więcej

Instalacja Ubuntu na Dockerze

Jeżeli jeszcze nie masz konta na platformie UniCloud, to załóż je za pomoca strony https://unicloud.pl/zarejestruj/. Zaloguj się na https://app.unicloud.pl/. W lewym górnym rogu wybierz Utwórz środowisko a następnie zakładkę Docker. Naciśnij Wybierz Dockera -> Szukaj na Docker Hub i wpisz „ubuntu”: Wybierz interesujący…

Czytaj więcej

Backup baz MySQL

Zgodnie ze starym powiedzeniem, użytkownicy dzielą się na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy będą je robić. Zachęcamy do wykonywania kopii istotnych systemów. Poniżej prezentujemy jeden ze sposobów wykonywania backupów baz MySQL korzystając z wewnętrznych mechanizmów platformy i…

Czytaj więcej

Dostęp za pomocą SSH

Klienci korzystający z testowej wersji UniCloud nie mają możliwości połączenia z usługą poprzez protokół SSH. Po utworzeniu oraz  dodaniu klucza SSH do konta użytkownika można połączyć się ze swoimi środowiskami i kontenerami za pomocą klienta SSH. Dane niezbędne do ustanowienia połączenia…

Czytaj więcej

Dodanie publicznego klucza SSH do konta UniCloud

Klienci korzystający z testowej wersji UniCloud nie mają możliwości połączenia z usługą poprzez protokół SSH. Po wygenerowaniu pary kluczy SSH można dodać klucz publiczny do konta UniCloud. W tym celu zaloguj się na https://app.unicloud.pl i kliknij w przycisk Ustawienia znajdujący się…

Czytaj więcej

Utworzenie pary kluczy SSH

Procedura tworzenia kluczy SSH różni się w zależności od systemu operacyjnego. Na systemach Windows: Do utworzenia klucza SSH wymagane jest pobranie dodatkowego oprogramowania, np. PuTTYgen. Uruchom PuTTYgen a następnie wybierz: typ klucza SSH-2 RSA lub SSH-2 DSA oraz wybraną długość klucza (np. 2048) i naciśnij…

Czytaj więcej

Nawiązanie połączenia z bazą danych(w ramach platformy).

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do panelu zarządzania bazą danych i utworzenie użytkownika oraz bazy danych, z jakich skorzysta nasz skrypt. Wyżej zamieszczona animacja pokazuje, jak utworzyć użytkownika i bazę danych za pomocą środowiska phpMyAdmin.   Powyżej przykład konfiguracji skryptu,…

Czytaj więcej

Przypisanie własnej domeny

Jeśli posiadasz własną domenę i chciałbyś ją przypisać (podłączyć) do usługi UniCloud, to wystarczy, że zalogujesz się do usługi i będziesz postępować według poniższej instrukcji. Przypisanie domeny pozwala przede wszystkim na wyświetlenie strony www pod adresem, który posiadasz (np. twojadomena.pl)….

Czytaj więcej

Cron

Cron pozwala na uruchamianie komend lub skryptów o określonych godzinach. Mechanizm ten jest często wykorzystywany do okresowego tworzenia kopii danych, jednak możliwe jest jego wykorzystanie do dowolnej, cyklicznej operacji. UniCloud umożliwia przesłanie dowolnego skryptu do serwera aplikacyjnego lub bazodanowego. Wystarczy wskazać ikonkę „konfiguruj”: a…

Czytaj więcej

API

Poprzez mechanizm API programista może zarządzać swoim środowiskiem i integrować je z innymi usługami. Dostępne akcje to między innymi  – tworzenie i usuwanie środowiska, jego uruchamianie i zatrzymywanie, aktualizowanie, ustawienie domeny. Żądania są zgodne ze standardem REST i przesyłane są za pomocą…

Czytaj więcej