Zgodnie ze starym powiedzeniem, użytkownicy dzielą się na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy będą je robić. Zachęcamy do wykonywania kopii istotnych systemów. Poniżej prezentujemy jeden ze sposobów wykonywania backupów baz MySQL korzystając z wewnętrznych mechanizmów platformy i crona.

Tworzenie środowiska

1. Zaloguj się do panelu UniCloud
2. Utwórz nowe środowiskoUCbckp013. W oknie konfigurowania topologii wybierz VPS i MySQL , włącz publiczny IPv4 i określ ograniczenia skalowania cloudletów. Naciśnij Utwórz.UCbckp02Poczekaj aż środowisko zostanie utworzone.UCbckp03Nawiąż połączenie SSH (dostęp po SSH opisany jest tutaj).

4. Aby zainstalować paczkę MySQL (mysql.x86_64) użyj komendy yum.

yum install mysql.x86_64

 5. Po instalacji utwórz katalog przeznaczony na składowanie plików backupów, np.

mkdir /root/backups

Ustawienie planu backupów

1. Do uruchomienia cron’a użyj (jako root) komendy crontab -e

crontab -e

Plik crontab otworzy się w edytorze vim.

2. Przy pierwszym uruchomieniu plik jest pusty. Naciśnij Insert do uruchomienia trybu INSERT w edytorze vim.

3. Użyj poniższego formatu komendy do ustawienia backupów twojej bazy danych:

*/1 * * * * /usr/bin/mysqldump -u root -p {database_password} -h {database_publicIPv4} –all-databases –routines –lock-tables=0 | gzip > /root/backups/mysqlbackup_$(date +%m-%d-%Y-%H%M).sql.gz

W tym przykładzie co minutę (*/1 * * * * ) wykonywany jest backup wszystkich baz danych (–all-databases) z serwera MySQL, a pliki backupu są zapisywane w utworzonym wcześniej katalogu /root/backups  (gzip > /root/backups/mysqlbackup_$(date +%m-%d-%Y-%H%M).sql.gz).

4. Wyjdź z trybu INSERT i opuść edytor wciskając ESC i zapisując zmiany:

:wq

5. Przejdź do katalogu backupów i sprawdź zawartość:

ls /root/backups

UCbckp08

To już wszystko. Backupy Twoich baz SQL są ustawione i będą się wykonywać automatycznie. Dzięki automatycznemu skalowaniu pionowemu koszt wykonania backupu jest minimalny ponieważ dodatkowe zasoby pamięci i procesora są przydzielone tylko na czas uruchomienia procesu. Pamiętaj o monitorowaniu środowisk i kasuj stare backupy aby zaoszczędzić miejsce na dysku!

Więcej o backupie baz MySQL znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic