Klienci korzystający z testowej wersji UniCloud nie mają możliwości połączenia z usługą poprzez protokół SSH.

Po utworzeniu oraz  dodaniu klucza SSH do konta użytkownika można połączyć się ze swoimi środowiskami i kontenerami za pomocą klienta SSH. Dane niezbędne do ustanowienia połączenia są wyświetlone w ustawieniach konta:

public4

 Na systemach Linux dostępny musi być klucz prywatny odpowiadający kluczowi publicznemu umieszczonemu na koncie UniCloud. Wystarczy wtedy wpisać polecenie zaznaczone w ustawieniach konta:

public5

Następnie należy wskazać środowisko i kontener do którego chcemy się połączyć:public6

Na systemach Windows niezbędne jest oprogramowanie PuTTY SSH agent. Po uruchomieniu Pegeant.exe wybierz Add key a następnie wskaż plik z wygenerowanym wcześniej kluczem prywatnym, który pasuje do klucza publicznego dodanego do konta UniCloud.  public7

Po dodaniu klucza prywatnego można nacisnąć Close. Spowoduje to zminimalizowanie okienka do zasobnika systemowego (system tray). Oprogramowanie Pegeant.exe musi być uruchomione przez cały czas trwania połączenia SSH.

Następnie za pomocą klienta SSH PuTTY (lub podobnie działającego oprogramowania) należy ustanowić sesję wpisując parametry podane w ustawieniach konta UniCloud:

putty

Po naciśnięciu Open nastąpi połączenie. Można wybrać środowisko i kontener do którego chcemy się połączyć: putty2

  Więcej informacji o dostępie SSH znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic