Skalowalna replikacja MySQL w kontenerach Docker

Replikacja pozwala na łatwe zarządzanie wieloma kopiami danych MySQL. Można to osiągnąć poprzez automatyczne kopiowanie danych z kontenera master do jednej (lub wielu) bazy danych typu slave. Przechowywanie danych w wielu kontenerach baz danych może być pomocne podczas podwyższania wydajności,…

Czytaj więcej

Połączenia z kontenerami Docker w chmurze UniCloud

Integracja kontenerów Docker z chmurą UniCloud jest jedną z najważniejszych i najbardziej pożądanych usług, oferowanych przez tę platformę. Połączenie przenośności kontenerów Docker z elastycznym zarządzaniem UniCloud jest dużą zaletą dla programistów i pozwala na bezproblemowe hostowanie i utrzymywanie wszystkich typów…

Czytaj więcej

Serwer Minecraft – prosta instalacja

Zaprezentujemy dziś, jak uruchomić własny serwer Minecraft w chmurze UniCloud. Prezentowaliśmy już rozwiązanie oparte o VPS, tym razem użyjemy kontenera docker, aby osiągnąć podobny cel. Technologia, jaką udostępniamy, wciąż się rozwija i nadszedł już czas na przedstawienie bardziej nowoczesnego rozwiązania….

Czytaj więcej

Kontenery Docker® – definiowanie dodatkowych wolumenów

Dostęp do definiowania wolumenów kontenera Docker można uzyskać na dwa sposoby: przez okno zmiany topologii środowiska, przycisk Wolumeny lub bezpośrednio przez panel UniCloud, przycisk Opcje dodatkowe, pozycja Wolumeny Domyślnie w oknie konfiguracji pokazywane są wolumeny predefiniowane (czyli takie, które są…

Czytaj więcej

Kontenery Docker – narzędzia konfiguracji

Panel UniCloud pozwala na zmianę najczęściej używanych ustawień kontenerów Docker, bez konieczności dostępu do nich po SSH. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu okna konfiguracji Dockera z oknem zmiany topologii kontenerów UniCloud. Dostęp do wskazanej funkcji można uzyskać na dwa sposoby:…

Czytaj więcej

Instalacja Ubuntu na Dockerze

Jeżeli jeszcze nie masz konta na platformie UniCloud, to załóż je za pomoca strony https://unicloud.pl/zarejestruj/. Zaloguj się na https://app.unicloud.pl/. W lewym górnym rogu wybierz Utwórz środowisko a następnie zakładkę Docker. Naciśnij Wybierz Dockera -> Szukaj na Docker Hub i wpisz „ubuntu”: Wybierz interesujący…

Czytaj więcej

Czym jest Docker?

Docker jest otwartą (open-source) platformą automatyzującą dostarczanie aplikacji w formie lekkich, przenośnych kontenerów. Wykorzystując mechanizmy izolacji zasobów wewnątrz kernela, unika się uruchamiania i zarządzania maszynami wirtualnymi. To narzędzie pakując aplikacje z zależnościami w wirtualne kontenery które można uruchamiać na serwerach głównych…

Czytaj więcej

Docker na platformie UniCloud

Jak zainstalować środowisko Docker na platformie UniCloud? 1. Jeżeli jeszcze nie masz konta, to załóż konto testowe na https://unicloud.pl/zarejestruj. Na podany adres email otrzymasz hasło do konta testowego. 2. Zaloguj się na app.unicloud.pl. Aby sprawdzić, czy masz dostęp do Dockera…

Czytaj więcej

Dostęp za pomocą SSH

Klienci korzystający z testowej wersji UniCloud nie mają możliwości połączenia z usługą poprzez protokół SSH. Po utworzeniu oraz  dodaniu klucza SSH do konta użytkownika można połączyć się ze swoimi środowiskami i kontenerami za pomocą klienta SSH. Dane niezbędne do ustanowienia połączenia…

Czytaj więcej

Dodanie publicznego klucza SSH do konta UniCloud

Klienci korzystający z testowej wersji UniCloud nie mają możliwości połączenia z usługą poprzez protokół SSH. Po wygenerowaniu pary kluczy SSH można dodać klucz publiczny do konta UniCloud. W tym celu zaloguj się na https://app.unicloud.pl i kliknij w przycisk Ustawienia znajdujący się…

Czytaj więcej