docker

Docker jest otwartą (open-source) platformą automatyzującą dostarczanie aplikacji w formie lekkich, przenośnych kontenerów. Wykorzystując mechanizmy izolacji zasobów wewnątrz kernela, unika się uruchamiania i zarządzania maszynami wirtualnymi. To narzędzie pakując aplikacje z zależnościami w wirtualne kontenery które można uruchamiać na serwerach głównych dystrybucji Linux i systemach operacyjnych Microsoft. Wynikiem takiego zaprojektowania platformy jest elastyczność i przenośność aplikacji. Elementami składowymi platformy są Docker Engine (lekka technologia wirtualizacji w formie przenośnego narzędzia do budowy i pakowania aplikacji w kontenery) oraz Docker Hub (usługa w chmurze SaaS służąca uruchamianu aplikacji). Dzięki użyciu konteneryzacji na poziomie kernela, technologii tej nie dotykają typowe problemy maszyn wirtualnych (wielkość utrudniająca przenoszenie, zużycie zasobów procesora i pamięci obniżające wydajność, uzależnienie od hardware’u oraz problemy z przenośnością pomiędzy środowiskami). Rozwiązując powyższe problemy, Docker jest w stanie ładować się w ciągu milisekund równoważąc obciążenie węzłów klastra.

Docker jest dostępny na platformie UniCloud

jelastic-docker

Zobacz jak zacząć korzystać z technologii Docker na platformie UniCloud.

Otagowano: