Wiele publicznych adresów IP dla pojedynczego kontenera

Platforma UniCloud umożliwia przypisywanie wielu publicznych adresów IP do jednego kontenera, dzięki czemu hostując kilka stron internetowych na jednym węźle można obsługiwać je jako oddzielne usługi stosując dedykowane nazwy domen i oddzielne certyfikaty SSL dla każdej z nich. Opcja multi-IP umożliwia również…

Czytaj więcej

Grupy środowisk – lepsze zarządzanie projektami

Grupy Środowisk zaprojektowane są tak, aby zarządzać nimi z pulpitu UniCloud. Grupy środowisk to funkcjonalność, dzięki której łatwiej obsługiwać większą liczbę stworzonych i współdzielonych środowisk. Pozwala ona na uzyskanie przejrzystego obrazu projektów oraz jasnych informacji na temat ich elementów. Grupowanie…

Czytaj więcej

PHP Composer – instalacja przez SSH

Composer jest popularnym menedżerem zależności dla PHP, inspirowanym rozwiązaniami takimi jak npm (node) i bundler (ruby). Narzędzie jest niezwykle proste w instalacji i obsłudze, pozwala skonsolidować i scentralizować zarządzanie zależnościami pomiędzy złożonymi aplikacjami w chmurze UniCloud. Po zaprezentowaniu jak zainstalować…

Czytaj więcej

PHP Composer – instalacja przez UI

Instalowanie PHP Composer Na początek, należy przesłać Composer do katalogu roboczego projektu i stworzyć kilka istotnych plików: Zaloguj się do panelu UniCloud i przejdź do Apache PHP lub Nginx PHP klikając przycisk Konfiguruj znajdujący się obok węzła: W otwartym menedżerze…

Czytaj więcej

Ustawianie zmiennych środowiskowych klienta poprzez SSH

Zmienne środowiskowe są to wartości przechowywane i zarządzane przez powłokę systemową. Służą do przechowywania wartości tych parametrów, które są najczęściej używane, dzięki czemu unika się wielokrotnego ich wpisywania. Istnieją w UniCloud domyślne zmienne, które mogą by używane w serwerach aplikacji…

Czytaj więcej

Zmiana właściciela środowiska

Dowolne środowisko może być przekazane nowemu właścicielowi. To właśnie konto właściciela jest obciążane opłatami za użytkowanie platformy. Może to być łatwy sposób na przekazanie przez programistę gotowego środowiska klientowi. Nic nie trzeba kopiować, odtwarzać ani instalować. Jak przekazać środowisko? Wejdź…

Czytaj więcej

Zabezpieczenia i ograniczenia w dostępie do aplikacji

W wielu sytuacjach potrzebujemy ograniczyć dostęp do aplikacji tylko do konkretnego adresu IP (listy lub zakresu adresów) albo zabezpieczyć dostęp do aplikacji za pomocą hasła. Wiele aplikacji posiada już wbudowane takie mechanizmy jednak za pomocą Nginx można zabezpieczyć dostęp do…

Czytaj więcej

Praca z wieloma węzłami

Wszystkie rodzaje węzłów można skalować poziomo poprzez dodawanie kolejnych węzłów tego samego rodzaju. Jedynym wyjątkiem jest Maven, jednak nie ma potrzeby jego skalowania. Wszystkie nowe serwery są – w miarę możliwości – tworzone na różnych węzłach sprzętowych zwiększając odporność środowiska…

Czytaj więcej

Nadawanie aliasów

W przypadku platformy UniCloud istnieje możliwość nadawania alternatywnych nazw zarówno całym środowiskom, jak i poszczególnym węzłom. Jest to funkcjonalność, która ułatwia zarządzanie środowiskami w dłuższej perspektywie czasu oraz w przypadku rozbudowanych środowisk składających się z dużej ilości węzłów. Dodanie czytelnych…

Czytaj więcej

Tworzenie środowisk

Do zainstalowania własnej aplikacji potrzeba kilku elementów – w zależności od Twojego wyboru, może to być: baza danych, serwer WWW, loadbalancera, VPS itp. Tworzenie serwera jest uzależnione tylko i wyłącznie Twoimi potrzebami i ograniczeniami. W celu utworzenia nowego środowiska, zaloguj się…

Czytaj więcej