UC-phpcomposer00Composer jest popularnym menedżerem zależności dla PHP, inspirowanym rozwiązaniami takimi jak npm (node) i bundler (ruby). Narzędzie jest niezwykle proste w instalacji i obsłudze, pozwala skonsolidować i scentralizować zarządzanie zależnościami pomiędzy złożonymi aplikacjami w chmurze UniCloud. Po zaprezentowaniu jak zainstalować PHP Composer poprzez UI, nadszedł czas na wsparcie miłośników ssh. Sam Composer działa per-project, określając które wersje których pakietów są między sobą zależne (w danym projekcie) i instaluje je w odpowiednich katalogach.

Instalowanie Composera

Połącz się ze swoim serwerem Apache PHP lub Nginx PHP w środowisku UniCloud używając bramy SSH. Zmień katalog roboczy wybierając odpowiedni, np. /var/www/webroot :

UC-phpcompssh-01

Uruchom instalatora Composera w standardowy sposób:

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

UC-phpcompssh-02

I to właściwie wszystko! Composer jest zainstalowany i gotów do użycia. Aby korzystanie z niego było jeszcze prostsze, możemy przeprowadzić kilka małych udogodnień:

Zmień nazwę composer.phar na „composer” (zaoszczędzisz czas na wpisywanie) i przenieś Composera do swojego katalogu:

mkdir ~/bin
mv ~/composer.phar ~/bin/composer

UC-phpcompssh-03

Dodaj PHP Composer do zmiennych PATH

W tym kroku umożliwimy bezproblemowe uruchamianie Composera z każdego katalogu roboczego serwera, bez konieczności wpisywania pełnej ścieżki dostępu. Aby uruchomić Kompozytora wystarczy więc wpisać composer zamiast /var/www/bin/composer lub /var/lib/nginx/bin/composer.

W zależności od zastosowanego serwera aplikacji należy uruchomić:

dla Apache PHP

export PATH=$PATH:/var/www/bin
echo 'export PATH=$PATH:/var/www/bin' >> ~/.bashrc

UC-phpcompssh-04

 dla Nginx PHP

export PATH=$PATH:/var/lib/nginx/bin
еcho 'export PATH=$PATH:/var/lib/nginx/bin' >> ~/.bashrc

UC-phpcompssh-04a

To już wszystko! Composer został dodany do zmiennej PATH.

Bash oferuje różne pliki startowe. Używamy ~/.bash_profile ponieważ logowanie SSH przez SSH Gateway jest wywoływane jako jako interaktywna powłoka logowania; można również użyć ~/.bashrc pod warunkiem wywołania ze swojego ~/.bash_profile

Używaj Composera

Sprawdźmy, czy wszystko działa prawidłowo:

composer about

UC-phpcompssh-05

 

Możesz już używać Kompozytora do zarządzania zależnościami w projektach PHP.