PHP Composer – instalacja przez SSH

Composer jest popularnym menedżerem zależności dla PHP, inspirowanym rozwiązaniami takimi jak npm (node) i bundler (ruby). Narzędzie jest niezwykle proste w instalacji i obsłudze, pozwala skonsolidować i scentralizować zarządzanie zależnościami pomiędzy złożonymi aplikacjami w chmurze UniCloud. Po zaprezentowaniu jak zainstalować…

Czytaj więcej

Ustawianie zmiennych środowiskowych klienta poprzez SSH

Zmienne środowiskowe są to wartości przechowywane i zarządzane przez powłokę systemową. Służą do przechowywania wartości tych parametrów, które są najczęściej używane, dzięki czemu unika się wielokrotnego ich wpisywania. Istnieją w UniCloud domyślne zmienne, które mogą by używane w serwerach aplikacji…

Czytaj więcej

Instalacja Ubuntu na Dockerze

Jeżeli jeszcze nie masz konta na platformie UniCloud, to załóż je za pomoca strony https://unicloud.pl/zarejestruj/. Zaloguj się na https://app.unicloud.pl/. W lewym górnym rogu wybierz Utwórz środowisko a następnie zakładkę Docker. Naciśnij Wybierz Dockera -> Szukaj na Docker Hub i wpisz „ubuntu”: Wybierz interesujący…

Czytaj więcej

Dostęp za pomocą SSH

Klienci korzystający z testowej wersji UniCloud nie mają możliwości połączenia z usługą poprzez protokół SSH. Po utworzeniu oraz  dodaniu klucza SSH do konta użytkownika można połączyć się ze swoimi środowiskami i kontenerami za pomocą klienta SSH. Dane niezbędne do ustanowienia połączenia…

Czytaj więcej

Dodanie publicznego klucza SSH do konta UniCloud

Klienci korzystający z testowej wersji UniCloud nie mają możliwości połączenia z usługą poprzez protokół SSH. Po wygenerowaniu pary kluczy SSH można dodać klucz publiczny do konta UniCloud. W tym celu zaloguj się na https://app.unicloud.pl i kliknij w przycisk Ustawienia znajdujący się…

Czytaj więcej

Utworzenie pary kluczy SSH

Procedura tworzenia kluczy SSH różni się w zależności od systemu operacyjnego. Na systemach Windows: Do utworzenia klucza SSH wymagane jest pobranie dodatkowego oprogramowania, np. PuTTYgen. Uruchom PuTTYgen a następnie wybierz: typ klucza SSH-2 RSA lub SSH-2 DSA oraz wybraną długość klucza (np. 2048) i naciśnij…

Czytaj więcej

Dostęp do SSH

SSH jest protokołem sieciowym pozwalającym na bezpieczne połączenie do zdalnej konsoli/kontenera i wykonanie potrzebnych komend. Połączenie między klientem, a serwerem SSH jest zaszyfrowane, dzięki czemu wykonywanie komend jest bezpieczne. Do autoryzacji użytkownika używany jest podpis elektroniczny (certyfikat) oraz hasło. Do…

Czytaj więcej