Procedura tworzenia kluczy SSH różni się w zależności od systemu operacyjnego.

Na systemach Windows:

 1. Do utworzenia klucza SSH wymagane jest pobranie dodatkowego oprogramowania, np. PuTTYgen.
 2. Uruchom PuTTYgen a następnie wybierz:
  • typ klucza SSH-2 RSA lub SSH-2 DSA
  • oraz wybraną długość klucza (np. 2048)
   i naciśnij Generate a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami:key settings
 3. Dalsze postępowanie zależy od rodzaju klucza:
  •  wygenerowany klucz publiczny niezbędny do dostępu do konta UniCloud przez SSH znajduje się w górnej części okna:pubSSH
  • prywatny klucz niezbędny do uwierzytelniania w repozytorium GIT za pomocą SSH można zapisać w pliku za pomocą przycisku Save private key:publicpreview

Na systemach Linux i MacOS:

 1. Wygeneruj klucz za pomocą komendy:$ ssh-keygen -t dsa
  ( możliwe jest też wygenerowanie klucza RSA za pomocą komendy: $ ssh-keygen -t rsa )
 2. Para kluczy znajduje się w folderze ~/.ssh:
  • klucz publiczny niezbędny do dostępu do konta UniCloud przez SSH znajduje się pliku id_dsa.pub 
  • prywatny klucz niezbędny do uwierzytelniania w repozytorium GIT za pomocą SSH znajduje się pliku id_dsa

Następnym krokiem będzie dodanie utworzonego klucza SSH do konta UniCloud.

 

Więcej informacji o generowaniu kluczy SSH znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic