SSH jest protokołem sieciowym pozwalającym na bezpieczne połączenie do zdalnej konsoli/kontenera i wykonanie potrzebnych komend. Połączenie między klientem, a serwerem SSH jest zaszyfrowane, dzięki czemu wykonywanie komend jest bezpieczne. Do autoryzacji użytkownika używany jest podpis elektroniczny (certyfikat) oraz hasło.

Do skorzystania z możliwości dostępu SSH do platformy UniCloud stworzono komponent SSH Gateway, który umożliwia autoryzowany dostęp do środowiska na dwa sposoby:

1. Dostęp do całego konta

W tej opcji nawiguje się poprzez menu w którym wybieramy odpowiednie środowisko i kontener do którego chcemy uzyskać dostęp. Poniższy piktogram przedstawia zasadę tego połączenia:

2. Dostęp bezpośredni do kontenera

W tym przypadku pomijana jest procedura wyboru środowiska oraz kontenera poprzez menu, co umożliwia nam wykorzystanie protokołów SFTP oraz FISH:

 

Łącząc się za pomocą SSH, użytkownik otrzymuje wszystkie potrzebne uprawnienia do zarządzania usługami za pomocą komendy „sudo”, np.:

sudo /etc/init.d/jetty start
sudo /etc/init.d/mysql stop
sudo /etc/init.d/tomcat restart
sudo /etc/init.d/memcached status
sudo /etc/init.d/mongod reload
sudo /etc/init.d/nginx upgrade
sudo /etc/init.d/httpd help

 

Pierwszym krokiem niezbędnym do korzystania z SSH jest wygenerowanie pary kluczy. Zostało to opisane w tym artykule.

 

Więcej informacji o dostępie do SSH znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic

Otagowano: