Platforma UniCloud oferuje wiele opcji związanych z dostępem do systemu plików poszczególnych kontenerów/węzłów. Dla usprawnienia operacji łaczenia z systemami plików poszczególnych środowisk, na liście opcji przy danym węźle dostępna jest dedykowana zakładka „Bezpośredni dostęp sFTP/SSH”.

W ramach zakładki móżna uzyskać automatycznie generowany link do sFTP/SSH oraz odpowiednie polecenie SSH.

Dodatkowo, pracując z plikami w ramach kontenera, bieżacy katalog zostaje zawsze dołączony do wprowadzanych poleceń, pozwalając na przełączanie się do odpowiednich katalogów automatycznie, w trakcie nawiązywania połączenia.