Platforma UniCloud umożliwia przypisywanie wielu publicznych adresów IP do jednego kontenera, dzięki czemu hostując kilka stron internetowych na jednym węźle można obsługiwać je jako oddzielne usługi stosując dedykowane nazwy domen i oddzielne certyfikaty SSL dla każdej z nich. Opcja multi-IP umożliwia również stosowanie równoważenia obciążenia z wieloma adresami IP dla każdej z sieci.

Uwaga: publiczny adres IP jest opcją płatną, naliczaną godzinowo dla każdego adresu osobno.

Adresy IP przypisuje się do środowiska za pośrednictwem panelu w kreatorze topologii, tworząc środowisko lub zmieniając jego topologię.

Korzystając z tego miejsca można zarządzać publicznymi adresami IP. Jeśli ich ilość jest niewystarczająca, prosimy o kontakt.
Konfiguracja każdego węzła uzupełniana jest o szczegóły dotyczące wszystkich przypisanych adresów IP, zaczynając od adresów prywatnych.

Adresy publiczne można w tym miejscu odłączać, kopiować do schowka, zmieniać ich ilość.

Uwaga: publiczny adres IP dodany do instancji jako pierwszy, uważany jest za podstawowy (na liście wyświetlany jest jako pierwszy).Można go usunąć tylko po usunięciu wszystkich pozostałych; jest używany zarówno w ruchu przychodzącym, jak i wychodzącym, podczas gdy pozostałe adresy IP mogą ruch jedynie odbierać.
Otagowano: