Magento jest jednym z najlepszych dostępnych obecnie systemów zarządzania treścią (CMS) eCommerce. Jest oparty na wielu technologiach z branży informatycznej, posiada elastyczną strukturę modułową oraz dynamiczny ekosystem, który można bez ograniczeń dostosowywać oraz rozszerzać w zależności od specyfiki strony zajmującej się handlem elektronicznym, przy użyciu dużej różnorodności zaimplementowanych funkcji, takich jak zarządzania katalogiem danych, narzędzia marketingowe, analityka, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, raportowanie i tym podobne. Wybór właściwej platformy to dopiero początek.

Drugą, równie istotną kwestią jest zapewnienie ciągłej dostępności systemu eCommerce dla wielu użytkowników jednocześnie. Rozwiązaniem jest właściwa architektura systemu oraz funkcja skalowalności poziomej oraz pionowej. Na platformie UniCloud dostępny jest skalowalny kaster Magento, którego parametry mogą zmieniać się automatycznie, w zależności od obciążenia aplikacji.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat funkcji każdego elementu klastra, prekonfigurowane ustawienia autoskalowania oraz prosty poradnik użytkownika, krok po kroku wyjaśniający w jaki sposób ustawić własny, szeroko dostępny system zarządzania treścią (CMS) Magento w chmurze w ciągu zaledwie kilku minut.

Topologia klastra Magento

To autoskalowalne rozwiązanie klastra Magento ma domyślną strukturę zilustrowaną na poniższym rysunku.

Następujące obrazy Dockera są stosowane w celu ujednolicenia oraz uproszczenia zaopatrywania elementów aplikacji:

 • Varnish – równoważnik obciążenia służący do dystrybucji przychodzącego ruchu na stronie wewnątrz klastra oraz do buforowania statycznej zawartości działającej jako HTTPS proxy; skaluje się automatycznie w oparciu o natężenie ruchu przychodzącego
 • NGINX PHP – serwery aplikacji pozwalające na działanie silnika Magento; skalują się automatycznie w oparciu o natężenie przychodzącego ruchu
 • Storage – węzeł służący do przechowywania oraz udostępniania statycznej zawartości pomiędzy instancjami serwerów aplikacji poprzez NFS
 • Redis Session Storage – węzeł pamięci przechowujący parametry sesji użytkownika; w wypadku awarii jednego z węzłów serwera aplikacji, inny może odzyskać wymagane dane i wciąż obsługiwać klienta bez zauważalnej przerwy
 • Redis Cache – węzeł przechowujący pamięć podręczną Magento, skracający czas odpowiedzi aplikacji dzięki przyspieszeniu ładowania strony w trakcie przetwarzania podobnych, jednoczesnych zapytań
 • MySQL DB Cluster – serwery danych MySQL z asynchroniczną replikacją typu master-slave, gwarantującą szeroką dostępność, zwiększoną ochronę danych oraz niwelującą skutki błędów systemu.

Tym samym, każdy kontener wewnątrz klastra otrzymuje domyślne skalowanie pionowe do 8 cloudletów (równych do 1 GB pamięci RAM oraz 3,2 GHz CPU) oraz zestaw alertów, powiadamiających o tym, że zużycie zasobów jest bliskie limitu.

Warto również nadmienić, że w trakcie skalowania warstwy Load Balancer lub Serwer aplikacyjny właściwe konfiguracje są automatycznie dostosowywane tak, by obejmować dane z wszystkich węzłów serwerów aplikacji, na których rozłożone ma być obciążenie. Co więcej, serwery aplikacji są automatycznie skalowane przez system w oparciu o natężenie ruchu przychodzącego tak, by poradzić sobie ze zmiennym obciążeniem.

Instalacja Klastra Magento

Zaloguj się do panelu usługi UniCloud i wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij w przycisk Lista gotowych aplikacji, wyszukaj pakiet Autoskalowalny klaster Magento i naciśnij przycisk Zainstaluj.
 2. W wyskakującym oknie instalacji wpisz nazwę środowiska (Environment) oraz, opcjonalnie, wyświetlaną nazwę (Display name) i kliknij przycisk Zainstaluj.
 3. Instalacja środowiska oraz konfiguracja klastra zajmie kilka minut, aż do momentu, w którym wyświetli się okno z bezpośrednim linkiem do panelu administracyjnego Magento z danymi uwierzytelniającymi dostęp do niego poprzez przeglądarkę internetową.
 4. Kliknij przycisk Otwórz w przeglądarce, by przejść na stronę docelową prekonfigurowanego motywu Magento LUMA, umożliwiającego użytkowanie systemu Magento eCommerce zaraz po instalacji. Jeśli zamkniesz okno, dane dostępowe znajdziesz również na skrzynce e-mail.
 5. Warto przyjrzeć się topologii nowego środowiska – jest ono dość złożone. Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz zmieniać ustawienia związane ze skalowaniem, aby zapewnić swojemu sklepowi wysoką dostępność (HA). Jest to przydatne np. przy akcjach marketingowych typu Black Friday czy w okresach przedświątecznych, gdzie ruch w sklepach internetowych jest wzmożony.

Twoj autoskalowalny klaster Magento jest już w pełni funkcjonalny. Możesz już zacząć pracę ze swoim sklepem. Jeśli przenosisz się do UniCloud z innego serwera, przeczytaj nasz artykuł o tym jak zaimportować dane z istniejącej instancji Magento. Szczegółowe informacje znajdziesz w tym artykule.