PHP Composer – instalacja przez UI

Instalowanie PHP Composer Na początek, należy przesłać Composer do katalogu roboczego projektu i stworzyć kilka istotnych plików: Zaloguj się do panelu UniCloud i przejdź do Apache PHP lub Nginx PHP klikając przycisk Konfiguruj znajdujący się obok węzła: W otwartym menedżerze…

Czytaj więcej

Ustawianie zmiennych środowiskowych klienta poprzez SSH

Zmienne środowiskowe są to wartości przechowywane i zarządzane przez powłokę systemową. Służą do przechowywania wartości tych parametrów, które są najczęściej używane, dzięki czemu unika się wielokrotnego ich wpisywania. Istnieją w UniCloud domyślne zmienne, które mogą by używane w serwerach aplikacji…

Czytaj więcej

Zmiana właściciela środowiska

Dowolne środowisko może być przekazane nowemu właścicielowi. To właśnie konto właściciela jest obciążane opłatami za użytkowanie platformy. Może to być łatwy sposób na przekazanie przez programistę gotowego środowiska klientowi. Nic nie trzeba kopiować, odtwarzać ani instalować. Jak przekazać środowisko? Wejdź…

Czytaj więcej

Zabezpieczenia i ograniczenia w dostępie do aplikacji

W wielu sytuacjach potrzebujemy ograniczyć dostęp do aplikacji tylko do konkretnego adresu IP (listy lub zakresu adresów) albo zabezpieczyć dostęp do aplikacji za pomocą hasła. Wiele aplikacji posiada już wbudowane takie mechanizmy jednak za pomocą Nginx można zabezpieczyć dostęp do…

Czytaj więcej

Praca z wieloma węzłami

Wszystkie rodzaje węzłów można skalować poziomo poprzez dodawanie kolejnych węzłów tego samego rodzaju. Jedynym wyjątkiem jest Maven, jednak nie ma potrzeby jego skalowania. Wszystkie nowe serwery są – w miarę możliwości – tworzone na różnych węzłach sprzętowych zwiększając odporność środowiska…

Czytaj więcej

Nadawanie aliasów

W przypadku platformy UniCloud istnieje możliwość nadawania alternatywnych nazw zarówno całym środowiskom, jak i poszczególnym węzłom. Jest to funkcjonalność, która ułatwia zarządzanie środowiskami w dłuższej perspektywie czasu oraz w przypadku rozbudowanych środowisk składających się z dużej ilości węzłów. Dodanie czytelnych…

Czytaj więcej

Tworzenie środowisk

Do zainstalowania własnej aplikacji potrzeba kilku elementów – w zależności od Twojego wyboru, może to być: baza danych, serwer WWW, loadbalancera, VPS itp. Tworzenie serwera jest uzależnione tylko i wyłącznie Twoimi potrzebami i ograniczeniami. W celu utworzenia nowego środowiska, zaloguj się…

Czytaj więcej

Współdzielenie środowisk

Użytkownik, który utworzył środowisko na platformie UniCloud staje się jego Właścicielem i może je udostępniać innym Użytkownikom. Właściciel środowiska ma pełną kontrolę nad jego funkcjonowaniem. Użytkownikom współdzielonego środowiska można nadać szeroki wachlarz uprawnień takich jak: tworzenie nowych aplikacji, zmienianie konfiguracji,…

Czytaj więcej

Klonowanie środowisk

Platforma UniCloud umożliwia klonowanie istniejącego środowiska. Pozwala to na uzyskanie środowisk identycznych z wzorcowym na przykład w celu wykonania testów nowych parametrów środowiska czy też aplikacji, bez modyfikacji środowiska źródłowego (produkcyjnego). Podczas klonowania środowiska wykonane zostają kopie serwerów aplikacji, baz danych,…

Czytaj więcej