W przypadku platformy UniCloud istnieje możliwość nadawania alternatywnych nazw zarówno całym środowiskom, jak i poszczególnym węzłom. Jest to funkcjonalność, która ułatwia zarządzanie środowiskami w dłuższej perspektywie czasu oraz w przypadku rozbudowanych środowisk składających się z dużej ilości węzłów. Dodanie czytelnych nazw (aliasów) do środowisk i węzłów powoduje wzrost przejrzystości platformy i pozwala na ograniczenie możliwości popełnienia błędów podczas edycji poszczególnych elementów środowiska. Funkcjonalność jest przydatna szczególnie w przypadku wykorzystywania wielu węzłów tego samego typu, na przykład baz danych czy load balancerów.

Przykład wykorzystania aliasów w klastrze bazodanowym.

1. Wybierz środowisko w którym chcesz nadać nazwy węzłom.

alias_wezly

2. Wybierz węzeł któremu chcesz nadać alternatywną nazwę, a następnie najedź na jego nazwę wskaźnikiem myszy. Przy nazwie pojawi się ołówek. Kliknij na niego, co pozwoli na edycję nazwy.

alias2

3. To samo możesz wykonać z nazwą środowiska (nazwa domeny nie zmieni się).

alias3

Indywidualne nazwy pojawią się odpowiednio w opcjach i listach, np.:

  • na pulpicie,

alias4

  • w terminalu SSH

alias5alias6

Nazwy te widoczne są dla wszystkich osób korzystających ze współdzielonego środowiska, a także pozostają one dołączone do opisów w przypadku klonowania i transferowania środowisk.

Więcej informacji o nadawaniu aliasów znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic

Otagowano: