Użytkownik, który utworzył środowisko na platformie UniCloud staje się jego Właścicielem i może je udostępniać innym Użytkownikom.

Właściciel środowiska ma pełną kontrolę nad jego funkcjonowaniem. Użytkownikom współdzielonego środowiska można nadać szeroki wachlarz uprawnień takich jak: tworzenie nowych aplikacji, zmienianie konfiguracji, przeglądanie logów ze zdarzeń, przeglądanie statystyk. Jedynym wyjątkiem jest brak uprawnień do klonowania i kasowania środowisk. Dodatkowo Właściciel środowiska może umożliwić użytkownikowi możliwość zmiany topologii środowiska, a także dostęp poprzez SSH.

Współdzielenie środowisk możliwe jest zarówno z użytkownikami posiadającymi aktywne konta na platformie UniCloud, a także  z użytkownikami niezarejestrowanymi, których definiuje adres e-mail. W tym przypadku zostanie rozpoczęta procedura rejestracji nowego użytkownika na platformie UniCloud.

Aby współdzielić środowisko należy w panelu wybrać ustawienia środowiska

UCsharing01

a następnie w sekcji Zarządzanie kontem dodać adres e-mail innego użytkownika platformu UniCloud (lub nowego, dla którego powstanie nowe konto). Opcjonalnie można zaznaczyć nadanie uprawnień Zmień topologię/dostęp SSH.

UCsharing02

Po przyciśnięciu Zapisz, użytkownik dostanie informację e-mail o współdzieleniu środowiska i może rozpocząć pracę.

Więcej informacji o współdzieleniu środowisk znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic