Zarządzanie konfiguracją UniCloud

Zarządzanie konfiguracją UniCloud Menedżer konfiguracji UniCloud jest narzędziem, które pozwala na przejęcie kontroli na wszystkimi plikami znajdującymi się we wskazanym kontenerze, co umożliwia łatwe i szybkie zastosowanie wspólnych konfiguracji do węzłów, za pomocą interfejsu GUI w przeglądarce, bez potrzeby nawiązywania połączeń…

Czytaj więcej

Zmiana właściciela środowiska

Dowolne środowisko może być przekazane nowemu właścicielowi. To właśnie konto właściciela jest obciążane opłatami za użytkowanie platformy. Może to być łatwy sposób na przekazanie przez programistę gotowego środowiska klientowi. Nic nie trzeba kopiować, odtwarzać ani instalować. Jak przekazać środowisko? Wejdź…

Czytaj więcej

Zabezpieczenia i ograniczenia w dostępie do aplikacji

W wielu sytuacjach potrzebujemy ograniczyć dostęp do aplikacji tylko do konkretnego adresu IP (listy lub zakresu adresów) albo zabezpieczyć dostęp do aplikacji za pomocą hasła. Wiele aplikacji posiada już wbudowane takie mechanizmy jednak za pomocą Nginx można zabezpieczyć dostęp do…

Czytaj więcej

Cron

Cron pozwala na uruchamianie komend lub skryptów o określonych godzinach. Mechanizm ten jest często wykorzystywany do okresowego tworzenia kopii danych, jednak możliwe jest jego wykorzystanie do dowolnej, cyklicznej operacji. UniCloud umożliwia przesłanie dowolnego skryptu do serwera aplikacyjnego lub bazodanowego. Wystarczy wskazać ikonkę „konfiguruj”: a…

Czytaj więcej

API

Poprzez mechanizm API programista może zarządzać swoim środowiskiem i integrować je z innymi usługami. Dostępne akcje to między innymi  – tworzenie i usuwanie środowiska, jego uruchamianie i zatrzymywanie, aktualizowanie, ustawienie domeny. Żądania są zgodne ze standardem REST i przesyłane są za pomocą…

Czytaj więcej

Alerty obciążenia

Każdy składnik aplikacji (serwer WWW, baza danych itp) ma przypisane limity zasobów (minimalną i maksymalną ilość dostępnych cloudletów). W chwili zwiększonego zapotrzebowania na zasoby może się okazać, że osiągnięta została górna granica zasobów i dalsze zwiększanie obciążenia może mieć negatywny wpływ…

Czytaj więcej

Współdzielenie środowisk

Użytkownik, który utworzył środowisko na platformie UniCloud staje się jego Właścicielem i może je udostępniać innym Użytkownikom. Właściciel środowiska ma pełną kontrolę nad jego funkcjonowaniem. Użytkownikom współdzielonego środowiska można nadać szeroki wachlarz uprawnień takich jak: tworzenie nowych aplikacji, zmienianie konfiguracji,…

Czytaj więcej

Klonowanie środowisk

Platforma UniCloud umożliwia klonowanie istniejącego środowiska. Pozwala to na uzyskanie środowisk identycznych z wzorcowym na przykład w celu wykonania testów nowych parametrów środowiska czy też aplikacji, bez modyfikacji środowiska źródłowego (produkcyjnego). Podczas klonowania środowiska wykonane zostają kopie serwerów aplikacji, baz danych,…

Czytaj więcej

Jak działa load balancer w UniCloud?

Load balancer Nginx jest konfigurowany automatycznie do optymalnego podziału ruchu do serwerów w Twoim środowisku. Takie dzielenie ruchu jest prostym sposobem na zwiększenie odporności na awarie – w przypadku utraty jednego serwera load balancer przekierowuje ruch do działającej maszyny. Inne…

Czytaj więcej

Certyfikat AQAP 2110:2009

Firma Asseco Data Systems S.A. posiada certyfikat potwierdzający, że system zarządzania jakością w organizacji w zakresie m.in. usług i utrzymywania Centrum Danych spełnia wymagania AQAP 2110:2009. Certyfikat AQAP jest wymagany od tych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o dostarczanie wyrobów i…

Czytaj więcej