Dowolne środowisko może być przekazane nowemu właścicielowi. To właśnie konto właściciela jest obciążane opłatami za użytkowanie platformy. Może to być łatwy sposób na przekazanie przez programistę gotowego środowiska klientowi. Nic nie trzeba kopiować, odtwarzać ani instalować.

Jak przekazać środowisko? Wejdź w ustawienia środowiska

ustawienia2

przejdź do opcji „Zmień właściciela” i podaj adres email nowego właściciela a następnie „Wyślij zaproszenie”:

owner

Nowy właściciel musi istnieć na platformie UniCloud i mieć płatne konto. Jeżeli docelowy właściciel nie ma jeszcze konta, to można go zaprosić poprzez mechanizm współdzielenia środowiska a następnie zmienić typ konta na płatny.
Po wysłaniu zaproszenia nowy właściciel otrzyma email, w którym będzie informacja kto i jakie środowisko chce mu przekazać oraz link, którego kliknięcie stanowi zgodę na przejęcie środowiska. Link pozostaje ważny przez 7 dni. Od momentu kliknięcia w link wszelkie uprawnienia do środowiska przechodzą na nowego właściciela. Jest to również dobry moment na zmianę haseł do poszczególnych komponentów środowiska (bazy danych, panele administracyjne itp.).

Jeżeli środowisko przed zmianą właściciela wyło współdzielone z innymi osobami to ich uprawnienia zostają usunięte w momencie zmiany właściciela. Tylko nowy właściciel ma prawo nadać dostęp do środowiska.

Można zmieniać środowiska niezależnie od ich stanu (włączony, zatrzymany). Wszystkie ustawienia dotyczące konfiguracji, limitów skalowania, alertów czy adresów IP pozostają bez zmian.

 

Więcej informacji o zmianie właściciela środowiska znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic