Load balancer Nginx jest konfigurowany automatycznie do optymalnego podziału ruchu do serwerów w Twoim środowisku. Takie dzielenie ruchu jest prostym sposobem na zwiększenie odporności na awarie – w przypadku utraty jednego serwera load balancer przekierowuje ruch do działającej maszyny. Inne zastosowanie to proste zwiększanie wydajności poprzez dodawanie kolejnych serwerów (skalowanie poziome).
Load balancer może być stosowany do dzielenia ruchu HTTP a nawet innego ruchu TCP.
Przykładowe zastosowanie load balancera dla rozkładania ruchu na trzy serwery:

 

balancer2

 

Więcej informacji na temat load balancera znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic