Platforma UniCloud zapewnia mechanizm płynnego zmieniania ilości dostępnej pamięci (RAM) oraz czasu procesora (CPU) w zależności od chwilowego zapotrzebowania.
Dzięki temu nie płacisz za nieużywane zasoby w chwilach obniżonego zapotrzebowania a kiedy zapotrzebowanie wzrośnie – zasoby zostaną dynamicznie powiększone. Nie ma potrzeby ręcznego przydzielania zasobów ani wprowadzania zmian w topologii środowiska. Wystarczy określić maksymalny limit do którego może skalować się środowisko, a UniCloud automatycznie dobierze optymalną ilość zasobów.

skalowanie

Zasoby przydzielane są w specjalnych jednostkach – cloudletach, które składają się z 400MHz CPU i 128MB pamięci RAM.

cloudlet

Cloudlety zarezerwowane określają zasoby na stałe przypisane do danego środowiska. Użytkownik pokrywa ich koszt niezależnie od tego czy jego środowisko z nich korzysta. Wyjątek stanowi uśpienie lub wyłączenie środowiska – wtedy opłaty za cloudlety nie są naliczane.
Do dynamicznego zwiększania zasobów stosuje się cloudlety dynamiczne. Są one przydzielane wyłącznie w razie potrzeby i odbierane, jak tylko przestają być potrzebne. W przypadku cloudletów dynamicznych płaci się wyłącznie za rzeczywiste zużycie.

pionowe

Użytkownik musi określić ilość cloudletów zarezerwowanych oraz opcjonalnie maksymalną ilość cloudletów dynamicznych. Obydwie te wartości mogą być zmienione w trakcie pracy środowiska, bez przerywania jego działania.

Więcej informacji o skalowaniu pionowym znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic