Skalowalna replikacja MySQL w kontenerach Docker

Replikacja pozwala na łatwe zarządzanie wieloma kopiami danych MySQL. Można to osiągnąć poprzez automatyczne kopiowanie danych z kontenera master do jednej (lub wielu) bazy danych typu slave. Przechowywanie danych w wielu kontenerach baz danych może być pomocne podczas podwyższania wydajności,…

Czytaj więcej

Payara Micro – automatycznie skalowalny klaster mikrousług

Payara Micro jest lekkim serwerem aplikacji, stworzonym w oparciu o GlassFish 4.1 ze wsparciem Java EE 7. Zajmując zaledwie 70 MB, serwer wyposażony został w mechanizmy automatycznego klastrowania Hazelcast, dystrybucję pamięci podręcznej Payara JCache, proste zarządzanie umożliwiające uruchamianie aplikacji .war…

Czytaj więcej

Jak zbudować klaster WordPress

Na platformie UniCloud bardzo łatwo zmienia się zasoby środowiska poprzez automatyczne skalowanie pionowe (zmiana ilości RAM i CPU). Można też skonfigurować automatyczne skalowanie poziome (kolejne serwery o takiej samej zawartości). To drugie rozwiązanie – w przypadku niektórych aplikacji (WordPress, Drupal, Jumla,Liferay, Redmine itd.) może wymagać…

Czytaj więcej

Praca z wieloma węzłami

Wszystkie rodzaje węzłów można skalować poziomo poprzez dodawanie kolejnych węzłów tego samego rodzaju. Jedynym wyjątkiem jest Maven, jednak nie ma potrzeby jego skalowania. Wszystkie nowe serwery są – w miarę możliwości – tworzone na różnych węzłach sprzętowych zwiększając odporność środowiska…

Czytaj więcej

Automatyczne skalowanie poziome

Oprócz automatycznego skalowania pionowego (modyfikacja RAM i CPU) UniCloud może skalować się również poziomo – poprzez dodawanie kolejnych serwerów aplikacyjnych do środowiska. Tworzenie kolejnego serwera jest wywoływane przez triggery, które można konfigurować według własnego uznania. Dodatkowe serwery – o ile…

Czytaj więcej

Automatyczne skalowanie pionowe

Platforma UniCloud zapewnia mechanizm płynnego zmieniania ilości dostępnej pamięci (RAM) oraz czasu procesora (CPU) w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Dzięki temu nie płacisz za nieużywane zasoby w chwilach obniżonego zapotrzebowania a kiedy zapotrzebowanie wzrośnie – zasoby zostaną dynamicznie powiększone. Nie…

Czytaj więcej