Oprócz automatycznego skalowania pionowego (modyfikacja RAM i CPU) UniCloud może skalować się również poziomo – poprzez dodawanie kolejnych serwerów aplikacyjnych do środowiska.
Tworzenie kolejnego serwera jest wywoływane przez triggery, które można konfigurować według własnego uznania. Dodatkowe serwery – o ile to możliwe – są uruchamiane na innym sprzęcie, zapewniając w ten sposób większą odporność uruchomionej aplikacji na problemy sprzętowe.
Triggery monitorują osobno RAM i CPU. W razie przekroczenia zdefiniowanej wielkości trigger przechodzi w stan wywołany. Trigger musi pozostać w tym stanie przez zdefiniowaną wcześniej długość aby przeszedł w stan wykonany.  Dopiero przejście w ten drugi stan powoduje utworzenie kolejnego serwera (lub kilku na raz – ilość nowych serwerów jest również definiowalna).

trigger

Jednocześnie można zdefiniować warunki, których spełnienie powoduje wyłączenie niepotrzebnego już serwera (lub kilku na raz).

Więcej informacji o skalowaniu poziomym znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic