Wszystkie rodzaje węzłów można skalować poziomo poprzez dodawanie kolejnych węzłów tego samego rodzaju. Jedynym wyjątkiem jest Maven, jednak nie ma potrzeby jego skalowania.

multi

Wszystkie nowe serwery są – w miarę możliwości – tworzone na różnych węzłach sprzętowych zwiększając odporność środowiska na błędy.
Zwiększenie ilości węzłów aplikacyjnych wymusza dodanie loadbalancera Nginx. Rozkładanie ruchu HTTP na wszystkie dostępne węzły jodbywa się automatycznie, opcjonalnie można również skonfigurować rozkładanie dowolnego ruchu TCP. Dodawane serwery aplikacyjne mają taką samą konfigurację jak pierwszy węzeł. Konfigurację tę można zmieniać dla każdego węzła osobno lub dla wszystkich węzłów jednocześnie.
W przypadku węzłów bazodanowych dane nie są automatycznie kopiowane pomiędzy węzłami. Replikacja typu master-slave musi być utworzona ręcznie.

Więcej informacji o konfiguracji wielu węzłów znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic