Praca z wieloma węzłami

Wszystkie rodzaje węzłów można skalować poziomo poprzez dodawanie kolejnych węzłów tego samego rodzaju. Jedynym wyjątkiem jest Maven, jednak nie ma potrzeby jego skalowania. Wszystkie nowe serwery są – w miarę możliwości – tworzone na różnych węzłach sprzętowych zwiększając odporność środowiska…

Czytaj więcej