Nadawanie aliasów

W przypadku platformy UniCloud istnieje możliwość nadawania alternatywnych nazw zarówno całym środowiskom, jak i poszczególnym węzłom. Jest to funkcjonalność, która ułatwia zarządzanie środowiskami w dłuższej perspektywie czasu oraz w przypadku rozbudowanych środowisk składających się z dużej ilości węzłów. Dodanie czytelnych…

Czytaj więcej