Panel UniCloud pozwala na zmianę najczęściej używanych ustawień kontenerów Docker, bez konieczności dostępu do nich po SSH. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu okna konfiguracji Dockera z oknem zmiany topologii kontenerów UniCloud. Dostęp do wskazanej funkcji można uzyskać na dwa sposoby:

  • przez okno zmiany topologii środowiska – wybierz Nowe środowisko dla dodania nowych kontenerów lub Zmień topologię środowiska dla aktualnie istniejącego środowiska:
    docker-conf01
    docker-conf02a
  • lub bezpośrednio przez panel UniCloud:
    docker-conf03Wybierając zmienne środowiskowe uzyskamy dostęp do okna:
    docker-conf04

Informacje o innych narzędziach służących do zarządzania kontenerami Docker, o zmiennych środowiskowych, linkach, portach etc. znajdują się w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic

Otagowano: