Skalowalna replikacja MySQL w kontenerach Docker

Replikacja pozwala na łatwe zarządzanie wieloma kopiami danych MySQL. Można to osiągnąć poprzez automatyczne kopiowanie danych z kontenera master do jednej (lub wielu) bazy danych typu slave. Przechowywanie danych w wielu kontenerach baz danych może być pomocne podczas podwyższania wydajności,…

Czytaj więcej

Backup baz MySQL

Zgodnie ze starym powiedzeniem, użytkownicy dzielą się na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy będą je robić. Zachęcamy do wykonywania kopii istotnych systemów. Poniżej prezentujemy jeden ze sposobów wykonywania backupów baz MySQL korzystając z wewnętrznych mechanizmów platformy i…

Czytaj więcej

Nawiązanie połączenia z bazą danych(w ramach platformy).

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do panelu zarządzania bazą danych i utworzenie użytkownika oraz bazy danych, z jakich skorzysta nasz skrypt. Wyżej zamieszczona animacja pokazuje, jak utworzyć użytkownika i bazę danych za pomocą środowiska phpMyAdmin.   Powyżej przykład konfiguracji skryptu,…

Czytaj więcej