Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do panelu zarządzania bazą danych i utworzenie użytkownika oraz bazy danych, z jakich skorzysta nasz skrypt.

unicloud_mysql-tworzenia_bazyWyżej zamieszczona animacja pokazuje, jak utworzyć użytkownika i bazę danych za pomocą środowiska phpMyAdmin.

 

unicloud_mysql-wpPowyżej przykład konfiguracji skryptu, tak aby korzystał z wcześniej utworzonego użytkownika i bazy – istotne jest wprowadzenie właściwego adresu serwera bazy danych (nie localhost).