Nawiązanie połączenia z bazą danych(w ramach platformy).

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do panelu zarządzania bazą danych i utworzenie użytkownika oraz bazy danych, z jakich skorzysta nasz skrypt. Wyżej zamieszczona animacja pokazuje, jak utworzyć użytkownika i bazę danych za pomocą środowiska phpMyAdmin.   Powyżej przykład konfiguracji skryptu,…

Czytaj więcej