Aktualizacja chmury UniCloud wprawadza nowy rodzaj kontenerów dedykowanych do przechowywania danych. Ich funkcjonalność rozwiązuje problem powielania zawartości między kilkoma węzłami świadczącymi te same usługi. Ponadto znacząco upraszcza skalowanie poziome aplikacji a także pozwala na łatwiejsze budowanie bardziej złożonych topologii.

Aktualnie udostępnione zostały elastyczne mechanizmy przechowywania danych bezpośrednio w kontenerze, z możliwością rozszerzania i zmniejszania przestrzeni w miarę dodawania lub usuwania zawartości. W rezultacie, aplikacja uzyskuje tyle pamięci ile potrzebuje, podczas gdy użytkownik płaci tylko za faktyczne zużycie miejsca na dysku, a nie za predefiniowany limit.

Głównymi zaletami kontenerów są przenośność i mobilność, ale większość rozwiązań do automatyzacji zarządzania kontenerami wymaga składowania danych poza kontenerami. W wielu przypadkach aplikacja zostaje przywiązana do fizycznego węzła sprzętowego, częściowo tracąc mobilność z powodu ograniczeń technicznych. Kontenery do przechowywania danych zapewniają podążanie danych za kontenerem podczas procesu migracji między fizycznymi węzłami sprzętowymi, lokalizacjami, a nawet różnymi chmurami. Od teraz, w chmurze UniCloud każdy kontener może być traktowany jako instancja typu stateless lub stateful poprzez włączenie odpowiednich funkcjonalności przechowywania danych.

Kontenery do przechowywania danych umożliwiają wielu środowiskom działanie na pojedynczej, współdzielonej kopii danych w taki sam sposób jak na danych przechowywanych w lokalnym systemie plików: np. współdzielenie plików multimedialnych, konfiguracyjnych, przechowywanie kopii zapasowych, logów itp. UniCloud zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików poprzez standardowy panel managera konfiguracji.

ucsands1

Używając kontenera do przechowywania danych, poprzez inteligentną organizację topologii swoich projektów można osiągnąć następujące korzyści:

 • Trwałość i bezpieczeństwo danych
  Dane są całkowicie bezpieczne podczas aktualizacji aplikacji, ponieważ są przechowywane w oddzielnych kontenerach
 • Skalowalna pojemność
  UniCloud automatycznie dostosowuje rozmiar przestrzeni dyskowej w ramach zdefiniowanych limitów w miarę zwiększania się ilości danych, więc klient używa i płaci tylko za taką ilość miejsca, jaka jest mu rzeczywiście potrzebna
 • Uproszczone zarządzanie
  Jeden zestaw konfiguracji dla wielu różnych typów kontenerów, różnych modeli przechowywania danych, integracja z wolumenami Dockera, wbudowany menedżer plików, w pełni zautomatyzowane skalowanie
 • Zmniejszenie kosztów
  Współdzielenie danych umożliwia eliminację dodatkowych kopii danych, co powoduje mniejsze zużycie miejsca na dysku, a tym samym niższe koszty

Kontenery do przechowywania danych w chmurze UniCloud oparte są na protokole NFS (Network File System). Cała procedura jest wykonywana w dwóch etapach: w pierwszym, dane są udostępniane (eksportowane) przez kontener serwerowy dla innych instancji, w drugim – odpowiedni katalog jest montowany na kontenerze klienckim.

W celu zapewnienia jak najłatwiejszego korzystania z tej funkcji dostępny jest specjalny dedykowany typ kontenera. Jego zaletą w porównaniu do innych typów kontenerów jest preinstalowane oprogramowanie oraz zwiększona ilość przydzielonej przestrzeni dyskowej. Poza tym, każda instancja w UniCloud może być traktowana jako serwer do przechowywania danych, łącznie z  niestandardowymi kontenerami Dockera, w których taka integracja jest realizowana w oparciu o funkcje wolumenów.

Poniżej omówione zostaną różne rodzaje składowania danych dostępne w chmurze UniCloud wraz z przykładami zastosowań.

 • lokalny system plików

Ten rodzaj pamięci jest używany do składowania danych, które muszą być utrzymywane przez cały cykl życia kontenera, ale nie muszą być współużytkowane przez inne węzły. Jest to po prostu folder tworzony w systemie plików serwera.

uc5ways1

 • kontener Master

Taki rodzaj przechowywania danych jest najbardziej efektywny gdy zachodzi konieczność udostępniania danych w ramach pojedynczej warstwy węzła. Pierwszy węzeł warstwy pełni rolę serwera danych.

uc5ways2

 • kontener złożony

Każdy kontener w ramach środowiska może być traktowany jako serwer danych, mając przypisaną dodatkową rolę przechowywania obok roli podstawowej. Korzystanie z takiego rodzaju kontenerów najlepiej pasuje do obsługi prostych projektów.

uc5ways3

 • kontener dedykowany

Dla bardziej złożonych i mocno obciążonych aplikacji warto scentralizować składowanie danych w jednym kontenerze, aby uzyskać prostsze i bardziej elastyczne zarządzanie udostępnianiem danych. Taki dedykowany kontener do przechowywania pozwala na współdzielenie plików między wieloma warstwami środowiska, jak również między środowiskami w ramach jednego konta.

uc5ways4

 • serwer zewnętrzny

Taka konfiguracja jest przeznaczona do ustanawiania połączeń z serwerami NAS firm trzecich udostępniających dane przez NFS. Tak więc, jeśli użytkownik ma już własny serwer pamięci masowej z odpowiednimi danymi wystarczy zamontować go i udostępnić dane dla wszystkich kontenerów, środowisk, bądź wielu instalacji UniCloud bez konieczności kopiowania lub przenoszenia danych.

uc5ways6

Jak widzimy, w chmurze UniCloud istnieją różne możliwości przechowywania i udostępniania danych, dzięki czemu można wybrać najodpowiedniejszy wariant w zależności od potrzeb projektu, jak również mieszać i łączyć je.

Mieliśmy sporo zapytań o funkcjonalność kontenerów do przechowywania danych zachęcamy więc do zapoznania się z nią i wypróbowania jej.