Połączenie z zewnętrznym serwerem NFS

UniCloud umożliwa użycie kontenera pamięci masowej (typu Data Storage) nie tylko lokalnie, ale również we współpracy z zewnętrznymi zasobami dyskowymi dostępnymi poprzez Internet. Połączenie z zewnętrznym serwerem NFS możliwe jest w obie strony: jako zamontowanie zewnętrznych zasobów serwera NFS, jak…

Czytaj więcej

Przechowywanie i współdzielenie danych przez kontenery

Aktualizacja chmury UniCloud wprawadza nowy rodzaj kontenerów dedykowanych do przechowywania danych. Ich funkcjonalność rozwiązuje problem powielania zawartości między kilkoma węzłami świadczącymi te same usługi. Ponadto znacząco upraszcza skalowanie poziome aplikacji a także pozwala na łatwiejsze budowanie bardziej złożonych topologii. Aktualnie…

Czytaj więcej

5 sposobów gromadzenia danych w kontenerach

Wprowadzenie nowego rodzaju kontenera, typu Data Storage, pozwala na ulepszenie struktury systemu plików dla projektów tworzonych w UniCloud. Dzięki temu wzrasta niezawodność i możliwość dopasowania konfiguracji do skomplikowanych projektów. Poniżej przedstawiamy rodzaje pamięci dostępne w UniCloud do składowania danych: lokalny…

Czytaj więcej