UniCloud wildcard SSL jest jednym z rozwiązań pozwalających na zabezpieczenie adresu URL witryny. Certyfikat SSL UniCloud oferuje:

 • wygodne zarządzanie (obsługa wbudowana w panel UniCloud)
 • szybką weryfikację na poziomie domeny (pieczęć bezpieczeństwa wydana w tak krótkim czasie, jak tylko jest to możliwe)
 • szyfrowanie danych (stosowanie standardów branżowych zwiększa poczucie bezpieczeństwa klientów końcowych).

Aby uzyskać Certyfikat SSL UniCloud, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do panelu UniCloud, otwórz kreator topologii, klikając przycisk Utwórz środowisko u góry panelu lub wybierając ikonę Zmień topologię środowiska obok istniejącego środowiska.
 2. W otwartym oknie dialogowym kliknij przycisk SSL nad sekcją serwerów po lewej stronie i włącz przełącznik Certyfikat SSL UniCloud.Wpisz nazwę nowego środowiska i wybierz Utwórz lub Zastosuj ustawienia dla istniejącego środowiska. To wszystko, co należy wykonać!Teraz, po kliknięciu przycisku Otwórz w przeglądarce dla tego środowiska zobaczysz, że komunikacja z nim odbywa się za pośrednictwem protokołu HTTPS:Uwaga:
  -certyfikaty SSL UniCloud obsługują jedynie strony z domeny *.unicloud.pl, nie można ich użyć do obsługi własnych URL
  
  -certyfikaty SSL UniCloud przestają być aktywne po włączeniu IPv4 dla dowolnego węzła w Twoim środowisku.