Secure Sockets Layer (SSL) jest standardowym protokołem bezpieczeństwa, służącym do zapewnienia bezpiecznej transmisji szyfrowanego strumienia danych pomiędzy przeglądarką, a serwerem WWW. Technologia zapewnia prywatność i integralność danych przekazywanych między nimi, zabezpiecza przed przechwyceniem przez osoby postronne. Technologia znajduje zastosowanie przede wszystkim przy przesyłaniu danych poufnych, takich jak transakcje kartami kredytowymi, dane logowania itp. Zastosowanie technologii SSL zapewnia w internecie bezpieczeństwo, wiarygodność i zaufanie.

Protokół SSL szyfruje dane z wykorzystaniem pary kluczy: publicznego (może być znany każdemu) i prywatnego (tajnego) znanego tylko odbiorcy wiadomości. Po odpowiednim skonfigurowaniu protokołu SSL na serwerze WWW możliwe jest wymuszenie korzystania z protokołu HTTPS (na porcie 443) zamiast domyślnego HTTP podczas uzyskiwania dostępu do zawartości serwera.

Aby ustanowić połączenie SSL, serwer WWW wymaga zainstalowania certyfikatu SSL, który reprezentuje oprogramowanie wiążące cyfrowo klucz kryptograficzny z nazwą hosta witryny i szczegółami opisującymi jej posiadacza. Aby spełnić swoją rolę, certyfikat powinien być wystawiony przez wiarygodną organizację (centrum certyfikacji, CA), znajdującą się na liście światowych zaufanych centrów certyfikacji. Wiarygodność CA potwierdzana jest nadaniem pieczęci WebTrustSM/TM .

Platforma UniCloud daje możliwość wyboru między dwoma dostępnymi rozwiązaniami:

  • Certyfikat SSL UniCloud
    – zaufany certyfikat Secure Sockets Layer (SSL) obsługujący domeny *.unicloud.pl, nie wymagający przeprowadzenia czynności sprawdzających, dostępny bez oczekiwania na walidację certyfikatu,  wystawiony przez CA  opatrzone pieczęcią WebTrustSM/TM  (ograniczenie użycia:  obsługuje tylko witryny z domeny *.unicloud.pl, nie jest zgodny z publicznymi adresami IP dołączonymi do dowolnego z serwerów danego środowiska. W takich przypadkach zastosowanie znajdują certyfikaty użytkownika).
    Dla zapewnienia bezpieczeństwa witryn naszych Klientów, zrezygnowaliśmy z pobierania opłat za stosowanie komercyjnych certyfikatów SSL w obsłudze adresów w domenie *.unicloud.pl, uważając, że troska o bezpieczeństwo jest jedną z naszych najważniejszych zasad
  • Certyfikat SSL użytkownika
    – niestandardowy certyfikat SSL, dający więcej możliwości hostingu aplikacji. W celu uruchomienia jego obsługi, należy wygenerować odpowiednie żądanie certyfikatu (zgodnie z niestandardową nazwą domeny) i wysłać je do odpowiedniego urzędu certyfikacji (CA) w celu sprawdzenia poprawności.