Czym jest cloudlet?

UniCloud mierzy zużycie zasobów w jednostkach zwanych cloudletami. Cloudlet jest jednostką rozliczeniową odpowiadającą 128MiB RAM i 400MHz CPU. Zasoby są rozliczane w cyklach godzinowych. użycie RAM: maksymalne użycie pamięci w ciągu godziny użycie CPU: średnie użycie procesora w ciągu godziny….

Czytaj więcej