Zmiany kodu możesz automatycznie dostarczać bezpośrednio z repozytorium GIT/SVN.
Przy wybranym serwerze kliknij na przycisk „Dodaj projekt”:

unicloud-dodaj-projekt

Następnie w otwartym oknie wpisz nazwę projektu, ścieżkę, login i hasło (jeśli są wymagane). Aby zapewnić automatyczną aktualizację kodu, zaznacz check-box „Sprawdzaj i aktualizuj automatycznie”. Platforma będzie aktualizowała kod z zadaną częstotliwością.

UCdodajprojekt1

Potwierdź przyciskiem „Dodaj”. Od tego momentu możesz pracować z kodem w repozytoriach GIT/SVN bez logowania do panelu UniCloud!

W powyższym przykładzie dostarczany będzie projekt z GitHub:

Dzięki integracji z GIT i SVN otrzymujesz następujące funkcjonalności:

  • autoryzacja loginem oraz hasłem
  • możliwość wybrania gałęzi (dla GIT)
  • podanie lokalizacji na serwerze do przesłania kodu
  • możliwość uruchomienia automatycznej aktualizacji w zadanych odstępach czasu

Możesz również przesyłać paczki z aplikacją bezpośrednio wczytując je w panelu platformy lub podając stosowny URL.

 

Więcej informacji o automatycznym deployowaniu projektów GIT/SVN znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic

 

Otagowano: