UniCloud mierzy zużycie zasobów w jednostkach zwanych cloudletami. Cloudlet jest jednostką rozliczeniową odpowiadającą 128MiB RAM i 400MHz CPU.

Zasoby są rozliczane w cyklach godzinowych.
użycie RAM: maksymalne użycie pamięci w ciągu godziny
użycie CPU: średnie użycie procesora w ciągu godziny.
Obliczając użycie cloudletów bierze się pod uwagę wyższą wartość CPU lub RAM (nie sumuje się ich).

Istnieją dwa rodzaje cloudletów – rezerwowane i dynamiczne.

Cloudlety rezerwowane są przydzielane z góry za pomocą kreatora topologii.
Za cloudlety rezerwowane płacisz bez względu na faktyczne zużycie zasobów. W zamian za rezerwację zasobów zyskasz dodatkowe oszczędności dzięki rabatom.

Cloudlety dynamiczne są dodawane i usuwane automatycznie w zależności od wielkości zasobów wymaganych przez Twoje aplikacje.
Są one przydzielane, gdy ich potrzebujesz, a odłączane, gdy już spełnią swoje zadanie.
Taki zabieg pomaga sprostać niespodziewanym wzrostom zapotrzebowania na zasoby bez konieczności wcześniejszego planowania albo pisania specjalnego kodu.
Maksymalna liczba cloudletów do wykorzystania jest określana przez limit skalowalności. W rezultacie Twoja opłata jest naliczana w oparciu o zużycie zasobów.

Aby w pełni wykorzystać zalety automatycznego skalowania pionowego zalecamy używanie obu typów cloudletów (nie tylko rezerwowanych).

Więcej informacji na temat cloudletów znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic