Pytania o cennik UniCloud

Pytanie: Czy możemy uzyskać rabat na usługę? Jeśli tak, to kiedy zostanie naliczony? Rabat udzielany jest na cloudlety zarezerwowane. Wysokość rabatu można podejrzeć w Panelu administracyjnym UniCloud, wybierając Saldo punktowe, a następnie Ceny i limity. Naliczany jest automatycznie w cyklu…

Czytaj więcej

Sprawdzanie historii zużycia zasobów kont testowych

Korzystanie z kont testowych jest bezpłatne, jednak każde środowisko zużywa jakieś zasoby. Aby sprawdzić historię zużycia zasobów na koncie testowym zaloguj się na app.unicloud.pl, rozwiń listę „Przejdź na konto płatne” klikając w trójkąt z prawej strony: a następnie wybierz z…

Czytaj więcej

Jak oblicza się opłatę za zużycie zasobów?

Opłata za zasoby naliczana jest w wymiarze godzinowym: użycie pamięci RAM: maksymalny stopień wykorzystania pamięci RAM w ciągu danej godziny, użycie mocy procesora: średni stopień wykorzystania CPU w ciągu danej godziny. Obliczając stopień wykorzystania cloudletów, bierzemy pod uwagę tylko największe użycie pamięci RAM albo najwyższe użycie mocy CPU w każdej godzinie. Nie łączymy obu tych wielkości ze sobą. Przykład: jeśli w ciągu jednej godziny średnie wykorzystanie CPU wyniesie…

Czytaj więcej

Czym jest cloudlet?

UniCloud mierzy zużycie zasobów w jednostkach zwanych cloudletami. Cloudlet jest jednostką rozliczeniową odpowiadającą 128MiB RAM i 400MHz CPU. Zasoby są rozliczane w cyklach godzinowych. użycie RAM: maksymalne użycie pamięci w ciągu godziny użycie CPU: średnie użycie procesora w ciągu godziny….

Czytaj więcej