Opłata za zasoby naliczana jest w wymiarze godzinowym:

  • użycie pamięci RAM: maksymalny stopień wykorzystania pamięci RAM w ciągu danej godziny,
  • użycie mocy procesora: średni stopień wykorzystania CPU w ciągu danej godziny.

Obliczając stopień wykorzystania cloudletów, bierzemy pod uwagę tylko największe użycie pamięci RAM albo najwyższe użycie mocy CPU w każdej godzinie.
Nie łączymy obu tych wielkości ze sobą.

Przykład:
jeśli w ciągu jednej godziny średnie wykorzystanie CPU wyniesie 1600 MHz (4 cloudlety), a szczytowe zużycie pamięci RAM będzie równe 1024 MB (8 cloudletów), zostanie naliczona opłata za 8 cloudletów, a nie za łączną wielkość zużycia zasobów (czyli 14 cloudletów).