Pytanie: Czy możemy uzyskać rabat na usługę? Jeśli tak, to kiedy zostanie naliczony?
Rabat udzielany jest na cloudlety zarezerwowane. Wysokość rabatu można podejrzeć w Panelu administracyjnym UniCloud, wybierając Saldo punktowe, a następnie Ceny i limity. Naliczany jest automatycznie w cyklu godzinowym, tak jak rozliczane są cloudlety.

UCcen01

Pytanie: W jaki sposób naliczane są rabaty? Czy rabat uzyskany na cenę cloudletów w dużym środowisku otrzymam we wszystkich kolejnych środowiskach, które utworzę?
Naliczanie opłat i rabatów  odbywa się per środowisko. Każde środowisko rozliczane jest osobno z prostej przyczyny: wszystkie środowiska można autonomicznie zatrzymywać/uruchamiać, a za nieżywane zasoby nie są naliczane opłaty. Ze względu na autonomię środowisk, każde jest rozliczane osobno, w cyklach godzinowych.