Wieczorem 09.06.2016 przeprowadzona została aktualizacja platformy UniCloud.  Wśród nowych funkcji platformy pojawiły się m.in.:

  • wsparcie dla PHP 7 (ver 7.0.3)
  • aktualizacja OpenSSL
  • aktualizacja silnika Node.js
  • aktualizacja niskopoziomowego sterownika MongoDB do PHP
  • ulepszenia dockera ( wsparcie wersji 1.10, przyspieszenie tworzenia kontenerów dockera i wiele drobnych udogodnień i poprawek). Czy wiesz, że w tej chwili już ponad 70% światowych firm używa dockera?
  • wydłużenie czasu oczekiwania na procesy GIT z 10 do 60 sekund
  • ulepszenia interfejsu użytkownika
  • rozszerzenie możliwości monitorowania parametrów środowisk o użycie sieci i dysków (I/O, IOPS)
  • aktualizacje wersji dostępnych modułów stosu programistycznego
  • wsparcie dla Alpine Linux dostępnego przez kontenery dockera

 

Nie testowałeś jeszcze UniCloud? Załóż konto i skorzystaj z 14-dniowego okresu próbnego.

unicloud

Otagowano: