Czym jest Docker?

Docker jest otwartą (open-source) platformą automatyzującą dostarczanie aplikacji w formie lekkich, przenośnych kontenerów. Wykorzystując mechanizmy izolacji zasobów wewnątrz kernela, unika się uruchamiania i zarządzania maszynami wirtualnymi. To narzędzie pakując aplikacje z zależnościami w wirtualne kontenery które można uruchamiać na serwerach głównych…

Czytaj więcej

Jak zbudować klaster WordPress

Na platformie UniCloud bardzo łatwo zmienia się zasoby środowiska poprzez automatyczne skalowanie pionowe (zmiana ilości RAM i CPU). Można też skonfigurować automatyczne skalowanie poziome (kolejne serwery o takiej samej zawartości). To drugie rozwiązanie – w przypadku niektórych aplikacji (WordPress, Drupal, Jumla,Liferay, Redmine itd.) może wymagać…

Czytaj więcej

Serwer Minecraft na UniCloud

Tak, da się zainstalować serwer Minecraft na UniCloud. Oto prosta instrukcja: 1. Utwórz nowe środowisko: 2. W kreatorze wskaż  zakładkę „java”, wyłącz niepotrzebny serwer tomcat, włącz VPS (Virtual Private Server – do jego uruchomienia potrzebny jest publiczny adres IP), określ liczbę cloudletów –…

Czytaj więcej

Alerty obciążenia

Każdy składnik aplikacji (serwer WWW, baza danych itp) ma przypisane limity zasobów (minimalną i maksymalną ilość dostępnych cloudletów). W chwili zwiększonego zapotrzebowania na zasoby może się okazać, że osiągnięta została górna granica zasobów i dalsze zwiększanie obciążenia może mieć negatywny wpływ…

Czytaj więcej

Automatyczne skalowanie poziome

Oprócz automatycznego skalowania pionowego (modyfikacja RAM i CPU) UniCloud może skalować się również poziomo – poprzez dodawanie kolejnych serwerów aplikacyjnych do środowiska. Tworzenie kolejnego serwera jest wywoływane przez triggery, które można konfigurować według własnego uznania. Dodatkowe serwery – o ile…

Czytaj więcej

Replikacja sesji

UniCloud udostępnia mechanizm replikacji sesji pomiędzy instancjami web-serwerów (TomEE 1.7, Tomcat 6/7, GlassFish 3, Jetty 6). Replikacja sesji możliwa jest między instancjami wewnątrz tego samego klastra. Po uruchomieniu mechanizmu replikacji, sesja jest kopiowana do replikowanej instancji.

Czytaj więcej

Automatyczne skalowanie pionowe

Platforma UniCloud zapewnia mechanizm płynnego zmieniania ilości dostępnej pamięci (RAM) oraz czasu procesora (CPU) w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Dzięki temu nie płacisz za nieużywane zasoby w chwilach obniżonego zapotrzebowania a kiedy zapotrzebowanie wzrośnie – zasoby zostaną dynamicznie powiększone. Nie…

Czytaj więcej