UniCloud udostępnia mechanizm replikacji sesji pomiędzy instancjami web-serwerów (TomEE 1.7, Tomcat 6/7, GlassFish 3, Jetty 6). Replikacja sesji możliwa jest między instancjami wewnątrz tego samego klastra. Po uruchomieniu mechanizmu replikacji, sesja jest kopiowana do replikowanej instancji.

UCsesrep01Konfiguracja replikacji sesji

1. Zaloguj się do UniCloud
2. Utwórz środowisko3. Wybierz preferowany serwer aplikacji
4. Uruchom tryb wysokiej dostępności (HA)

UCsesrep02
Dziennik zdarzeń wyświetla kolejne działania:

UCsesrep03

Po utworzeniu środowiska możesz zweryfikować włączoną replikację, tak jak na rysunku poniżej:

UCsesrep04

 Więcej informacji o replikacji sesji znajdziesz w dokumentacji Jelastic:

button-jelastic