Replikacja sesji

UniCloud udostępnia mechanizm replikacji sesji pomiędzy instancjami web-serwerów (TomEE 1.7, Tomcat 6/7, GlassFish 3, Jetty 6). Replikacja sesji możliwa jest między instancjami wewnątrz tego samego klastra. Po uruchomieniu mechanizmu replikacji, sesja jest kopiowana do replikowanej instancji.

Czytaj więcej