Skalowalna replikacja MySQL w kontenerach Docker

Replikacja pozwala na łatwe zarządzanie wieloma kopiami danych MySQL. Można to osiągnąć poprzez automatyczne kopiowanie danych z kontenera master do jednej (lub wielu) bazy danych typu slave. Przechowywanie danych w wielu kontenerach baz danych może być pomocne podczas podwyższania wydajności,…

Czytaj więcej

Jak zbudować klaster WordPress

Na platformie UniCloud bardzo łatwo zmienia się zasoby środowiska poprzez automatyczne skalowanie pionowe (zmiana ilości RAM i CPU). Można też skonfigurować automatyczne skalowanie poziome (kolejne serwery o takiej samej zawartości). To drugie rozwiązanie – w przypadku niektórych aplikacji (WordPress, Drupal, Jumla,Liferay, Redmine itd.) może wymagać…

Czytaj więcej

Replikacja sesji

UniCloud udostępnia mechanizm replikacji sesji pomiędzy instancjami web-serwerów (TomEE 1.7, Tomcat 6/7, GlassFish 3, Jetty 6). Replikacja sesji możliwa jest między instancjami wewnątrz tego samego klastra. Po uruchomieniu mechanizmu replikacji, sesja jest kopiowana do replikowanej instancji.

Czytaj więcej