Aktualizacja UniCloud 10.08.2021 r.

Aktualizacja chmury PaaS UniCloud W dniu 10.08.2021 r. wdrożona zostanie aktualizacja platformy UniCloud. Poniżej lista nowości oraz usprawnień, które zostaną wprowadzone wraz z nową wersją: Nowości nowa metoda bezpiecznego odzyskania hasła do konta możliwość równoległej instalacji i wdrożenia wielu klastrów udostępnienie trybu wsadowego…

Czytaj więcej

Uruchomienie klastra Kubernetes

Kubernetes jest platformą open-source pozwalającą zarządzać skonteneryzowanymi usługami, w oparciu o pełną automatyzację procesów. Platforma UniCloud zapewnia wsparcie dla aplikacji wykorzystujących możliwości Kubernetesa. Instalacja autoskalowalnego klastra Kubernetes Konfiguracja Zarządzanie      

Czytaj więcej

Instalacja autoskalowalnego klastra Kubernetes

Kubernetes (K8s) jest platformą ułatwiającą wdrażanie i zarządzanie aplikacjami dostarczanymi w kontenerach jako mikrousługi. Umożliwia migrację istniejących aplikacji do kontenerów, z podniesieniem ich wydajności i odporności na uszkodzenia. Klaster K8s w pełni kontroluje swoje kontenery, łącznie z aktualizacjami, samonaprawianiem i zarządzaniem…

Czytaj więcej

Dostęp FTP do kontenera typu storage

Dla ułatwienia zarządzania danymi, warstwa pamięci masowej została rozszerzona o obsługę FTP/FTPS również dla kontenerów typu storage. Uruchamiając dodatek, uzyskujemy wygodny dostęp do zawartości węzła przy użyciu dowolnej, preferowanej aplikacji klienckiej, np. FileZilla. Po utworzeniu środowiska zawierającego węzeł typu storage,…

Czytaj więcej

Wiele publicznych adresów IP dla pojedynczego kontenera

Platforma UniCloud umożliwia przypisywanie wielu publicznych adresów IP do jednego kontenera, dzięki czemu hostując kilka stron internetowych na jednym węźle można obsługiwać je jako oddzielne usługi stosując dedykowane nazwy domen i oddzielne certyfikaty SSL dla każdej z nich. Opcja multi-IP umożliwia również…

Czytaj więcej

MiB czy MB? Czym się różnią mebi i mega?

Jaka jest różnica między MiB i MB? mebi i mega Czym się różnią mebi i mega i czy powinno nas to interesować? Informatyka opiera się o systemy binarne. W większości przypadków wystarczą nam więc tylko dwie wartości: 0 i 1. Powszechnie używamy…

Czytaj więcej

Certyfikat SSL użytkownika

Certyfikat SSL użytkownika Certyfikaty SSL zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dla nazw domen. Dzięki UniCloud hosting aplikacji wymagających obsługi certyfikatów SSL staje się dość łatwe. Oprócz obsługi certyfikatów SSL UniCLoud, nasza platforma zapewnia możliwość wykorzystania własnych, niestandardowych certyfikatów SSL. Certyfikat SSL użytkownika może…

Czytaj więcej

Certyfikat SSL UniCloud

UniCloud wildcard SSL jest jednym z rozwiązań pozwalających na zabezpieczenie adresu URL witryny. Certyfikat SSL UniCloud oferuje: wygodne zarządzanie (obsługa wbudowana w panel UniCloud) szybką weryfikację na poziomie domeny (pieczęć bezpieczeństwa wydana w tak krótkim czasie, jak tylko jest to…

Czytaj więcej

Secure Sockets Layer (SSL) w UniCloud

Secure Sockets Layer (SSL) jest standardowym protokołem bezpieczeństwa, służącym do zapewnienia bezpiecznej transmisji szyfrowanego strumienia danych pomiędzy przeglądarką, a serwerem WWW. Technologia zapewnia prywatność i integralność danych przekazywanych między nimi, zabezpiecza przed przechwyceniem przez osoby postronne. Technologia znajduje zastosowanie przede wszystkim przy przesyłaniu…

Czytaj więcej

Eclipse Mosquitto MQTT – serwer osobistej sieci IoT

Eclipse Mosquitto MQTT jest protokołem wykorzystywanym we wdrożeniach sieci IoT (Internet of Things). Używa lekkiego modelu oprogramowania pośredniczącego optymalnego do połączeń M2M (machine-to-machine), co jest zaletą w sieciach o niskiej przepustowości i ograniczonych zasobach. Każda infrastruktura MQTT składa się z…

Czytaj więcej