Jaka jest różnica między MiB i MB?

mebi i mega

Czym się różnią mebi i mega i czy powinno nas to interesować? Informatyka opiera się o systemy binarne. W większości przypadków wystarczą nam więc tylko dwie wartości: 0 i 1. Powszechnie używamy jednak systemu dziesiętnego, korzystając z wachlarza cyfr od 0 do 9. Jak łatwo się domyślić, istnieją między nimi różnice mogące poprzez nieścisłości doprowadzać do nieporozumień. Kilobajt to nie 1000, tylko 1024 bajty, zaś kilometr ma metrów 1000, a nie 1024.

system dziesiętny

W międzynarodowym standardzie SI korzystamy z przedrostków odpowiadającym potęgom liczby 10, jak w tabeli:

Mnożnik Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa Symbol
1024 yotta Y 10-1 deci d
1021 zetta Z 10-2 centi c
1018 exa E 10-3 milli m
1015 peta P 10-6 micro µ
1012 tera T 10-9 nano n
109 giga G 10-12 pico p
106 mega M 10-15 femto f
103 kilo k 10-18 atto a
102 hecto h 10-21 zepto z
101 deka da 10-24 yocto y

system binarny

System dwójkowy również wykorzystuje przedrostki, oznaczone analogiczne do tych z układu SI, w których mnożnik został zastąpiony przez . Dodatkowo przedrostek k jest często oznaczany literą K. Przedrostki binarne mają praktyczne zastosowanie w wielkościach, dla których system dwójkowy jest naturalny, jak na przykład w określaniu wielkości pamięci komputerowej (operacyjne, dyskowej itd.).
Druga sylaba mnożnika zastąpiona jest przez bi(narny), na przykład KiB to kibibajt (1024B), a kB to kilobajt (1000B). Przykłady w tabeli poniżej:

Mnożnik Nazwa Symbol Pochodzenie Pochodzi od
210 kibi Ki kilobinary: (210)1 kilo: (103)1
220 mebi Mi megabinary: (210)2 mega: (103)2
230 gibi Gi gigabinary: (210)3 giga: (103)3
240 tebi Ti terabinary: (210)4 tera: (103)4
250 pebi Pi petabinary: (210)5 peta: (103)5
260 exbi Ei exabinary: (210)6 exa: (103)6
270 zebi Zi zetabinary: (210)7 zeta: (103)7
280 yobi Yi yottabinary: (210)8 yotta: (103)8

różnice między mebi i mega

Stąd 1 MB (megabajt) wynosi 106 (czyli 10002) bajtów, a 1 MiB (mebibajt) wynosi odpowiednio 220 (czyli 10242) bajtów. Dlatego też:
MiB = 1024 KiB = 1024*1024 B = 1 048 576 B
MB  = 1000 kB  = 1000*1000 B = 1 000 000 B,
a wraz ze wzrostem mnożnika rozbieżności są coraz większe:


Dla uniknięcia niejednoznaczności wprowadzono więc normy i standardy nazewnictwa (IEC 60027-2:1998, IEC 80000-13:2008), które pozwalają zrozumieć, dlaczego dyski i pendrive’y mają czasem mniejszą pojemność, niż sądzimy.